القائمة الرئيسية

الصفحات

כיצד להכין תוכנית עסקית לפתיחת עסק משלך

 

Pixabay

תוכנית העבודה היא המפה שעוזרת לנוע בדרך הנכונה. על מנת להגיע למטרה העיקרית, כאשר העבודה תלויה בתוכנית מדויקת וברורה, אז רמת הסיכון היא מועטה, [1] ותוכנית הפעולה מוגדרת כאסטרטגיה המבקשת לספק סיוע במציאת פתרונות לבעיות, שיפור כישורי העובד והגברת המיקוד שלהם, ולעיתים תכניות עבודה אינן תלויות במגבלות. זמן מסוים.


כיצד להכין תוכנית עסקית

בעלי רבים של מפעלים ועסקים מעוניינים להכין תוכניות עבודה המסייעות להצלחת העסק והפרויקטים שלהם. המידע הבא אודות השלבים להכנת תוכנית עסקית:


כתיבת תיאור הנושא העיקרי: מתן הקדמה לנושא העסקי המרכזי, והקפדה על איזון עם צרכי ההנהלה, סביבת העבודה והעובדים.

הגדרת יעדים לעבודה: הגדרת מערך יעדים שיש להשיג באמצעות תוכנית הפעולה, ועל יעדים אלה להיות מציאותיים ולקבל מדידה.

קביעת אסטרטגיות בסיסיות: בחירת האסטרטגיה או קבוצת האסטרטגיות הם העוזרים ביישום תוכנית הפעולה, ותורמים לזיהוי המכשולים המשפיעים על הצלחת התוכנית, וידע הדרך המתאימה לניהולה.

זיהוי שותפים ולקוחות: הידיעה מי ישתתף בעסק, וזיהוי האנשים (הלקוחות) שייהנו מפעילות העבודה; כל המוצרים שנעשו.

הכרת משאבים: המודעות של בעל המתקן או הפרויקט למשאבים שהוא זקוק להם על מנת שתוכנית העבודה תהיה מוכנה ליישום, ומשאבים אלה כוללים את צוות העבודה, התקציב הכספי ותמיכת ההנהלה.

חלוקת האחריות והתפקידים: חלוקת המתקן או בעל האחריות של הפרויקט בין המשתתפים בשלבים השונים של תוכנית העבודה.

הכנת לוח זמנים: לוח הזמנים הוא הקובע מתי יישום העבודה בפועל יתחיל.

למד את המדדים להצלחת תוכנית הפעולה: הם המדדים המראים את מידת ההצלחה של תוכנית הפעולה, ותורמים להבטחת הצלחת היעדים.

יעדי תכנית עסקית

תוכנית הפעולה שואפת להשיג מספר יעדים, והחשובים שבהם הם:


התוכנית העסקית עוזרת להגיע להחלטה הסופית בדבר יצירת עסק חדש, פיתוח עסק קיים או הפסקת הרעיון העסקי.

התוכנית העסקית תורמת לזיהוי הקשיים והדברים החשובים שבעל המתקן או הפרויקט עלול להיתקל בהם, וגורמת לו להיות מוכן יותר להתמודד איתם.

התוכנית העסקית מספקת תמיכה לבעלים של המתקן או הפרויקט כדי למנוע טעויות; זה עוזר לספק תיאור של מוצרים או שירותים, והגדרת כדאיות הפצה או ייצור של אותם באזור גיאוגרפי ספציפי, בהתאם לגודל התחרות וקצב הביקוש.


אלמנטים של תוכנית עסקית

התוכנית העסקית כוללת בדרך כלל מערך אלמנטים בסיסיים, כלומר:


סיכום ההנהלה: זהו המרכיב הראשון של תוכנית העבודה, אך הוא נכתב עם סיום הכנת תוכנית זו. כאשר בעל המתקן או הפרויקט מודע לאופי המוצרים או השירותים שלו, סוג הלקוחות העוסקים בו, אופי התחרות והתקציב הכספי שהוקצה לעבודה, וסיכום ההנהלה כולל גם את השם. של בעל המתקן או הפרויקט, שם המתקן, מטרת עבודתו ותיאור אופי או איכות המוצרים והשירותים הניתנים על ידי המתקן או הפרויקט.

תוכנית מכירה (שיווק): היא הבסיס להכנת ועיצוב תוכנית עסקית למתקן או לפרויקט, והיא מכילה מפרט אודות המתחרים והלקוחות, והסיבות המעודדות לקוחות לקנות מהמתקן בהשוואה לחברות המתחרות. תוכנית השיווק מכילה מידע על תמהיל השיווק של המתקן על פי מוצריו, מיקומו ושיטות הקידום והמחירים שלפיו.

תוכנית תפעול (ייצור): זו התכנית שהוכנה לאחר שתכנית השיווק הוכנה לחלוטין; כאשר בעלי המתקן או הפרויקט הצליחו להבין את אופי השוק שאליו הם מכוונים להתמודד, סוג השירותים והסחורות שיש לספק, וקצב הביקוש הנובע מהסחורות והשירותים.

התוכנית הפיננסית: היא המרכיב הסופי בתוך מרכיבי התוכנית העסקית, והיא מכילה מידע על הסכומים הכספיים המייצגים את ההון המשמש להקמת הפרויקט או המתקן, וכן מידע על ההכנסות הכספיות שהבעלים של המתקן מצפה להשיג במהלך פרק זמן מסוים.

יתרונות התוכנית העסקית

התוכנית העסקית מביאה יתרונות רבים לבעלי הפרויקטים והמפעלים, ולאחראים לתכנון בחברות, כלומר:

שמירה על האסטרטגיה העסקית: תפקיד התוכנית העסקית לסייע לבעלי המפעלים או הפרויקטים לשמור על האסטרטגיה שלהם. על ידי צמצום ההשפעה השלילית של השגרה היומיומית, ותרומה להשגת עיקרי העבודה.

החלת יעדים עסקיים ברורים: היא מסתמכת על התוכנית העסקית כדי להגדיר וליישם יעדים מקובלים למדידה, כגון ייצור מוצרים ושירותים חדשים או הגדלת מכירות.


מתן ציפיות כדי להשיג את הטוב ביותר: היא להשתמש בתוכנית העסקית כדי לפתח ולשפר את אופי הציפיות הקשורות לדברים רבים, כגון עלויות מכירה, פעילות מסחרית, השוק ואחרים.

אימוץ סדרי עדיפויות לוגיים: זהו שיפור תכנית הפעולה לסדרי עדיפויות חשובים במיזם או בפרויקט, כגון המצב הכלכלי, הניהול והצמיחה.מימוש החיבור ההדדי בין מרכיבי העבודה: תפקיד התוכנית העסקית לסייע לבעלי פרויקטים או מפעלים להבין את מהות סדר ההתרחשות של הדברים בעבודתם, כמו בחירת הזמן הנכון לייצור מוצר חדש. שתואם את מבחני השיווק.

להישאר בדרך הנכונה: להשתמש בתכנית הפעולה כדי לעקוב אחר פגישות ותאריכים הקשורים לפעילות היומיומית.חיזוק יכולת האצלה: האם השימוש בתוכנית הפעולה לבירור טיב האחריות של יחידים; כלומר, לכל אדם יש את המשימה או האחריות שלו.

תגובות