القائمة الرئيسية

الصفحات

כיצד לבנות חברה מצליחה

 

Pixabay

הקמת חברה מצליחה היא אחד העסקים הדורשים הטמעת מערך נהלים מתאימים ונכונים, שהחשובים שבהם הם:


הכנת תוכנית עסקית: קשה ליישם נהלים כלשהם מבלי להסתמך על תוכנית עסקית מתאימה. תוכנית זו מסייעת לקבוע את הדרך המתאימה להתחיל בהקמת החברה; על ידי קביעת אופי המימון הדרוש, כמות כוח האדם, היקף המכירות הצפוי, אופן השיווק המתאים ופרטי המוצרים; לאמוד את ההכנסות הכספיות הצפויות; לכן הכנת תוכנית עסקית מקיפה היא הצעד העיקרי לפתיחת חברה מצליחה.

השגת מימון: עושה שימוש בתוכנית העסקית; כדי לדעת כמה כסף החברה צריכה כדי להתחיל בהתאגדותה, ואז לשמור על המשך פעילותה; כדי להשיג הכנסות משלה, וכשחושבים על השגת מימון, יש לדעת מה המקורות המתאימים לכך. אפשר לספק מימון ממשאבים פיננסיים אישיים, ממשקיעים, או דרך מוסדות המספקים הלוואות פיננסיות, כמו בנקים.

אספקת ניירות עבודה: ככל שכל חברה עסקית שתוקם תצטרך לספק כמה ניירות דרושים וחוקיים, כגון: אישור מסחרי למס, חשבון בנק והיתר עבודה; לכן, בעל החברה צריך לתקשר עם הרשויות במדינה בה הוא יקים את החברה שלו. לדעת כיצד להשיג את ניירות העבודה, וכל דבר בסיסי אחר שהחברה זקוקה לו, כגון: פוליסת הביטוח של החברה; על מנת להגן עליו מפני נזקים או בעיות כלשהן.

בחירת מיקום החברה: זהו אחד ההליכים החשובים מאוד בהקמת חברה מצליחה, למשל אם החברה מייצגת עבודות בית, עליכם לפנות למועצה המקומית (העירייה). לדעת עד כמה הבית יכול לשמש כאתר חברה; כאשר פעילות החברה עשויה שלא להתאים לסביבה העסקית; לכן עליכם לבחור אתר מתאים עבורו ולוודא שהוא תואם לדרישות החוק המקומיות.

טיפים להקמת חברה מצליחה

הצלחתם של אנשים בהקמת חברות מצליחות תלויה בדברים הבאים:


בחירת צעדים קטנים להשגת חלומות: הצלחה לא מגיעה במהירות, אלא חשוב להאט, ולהגדיר את יעדי החברה לפני שמתחילים ביישום העבודה.

שיפור התקשורת עם אחרים: הקמת חברה מצליחה תלויה במצוינות של בעליה ביחסים מצוינים עם אנשים אחרים, כגון: מתחרים בתחום העבודה; חיזוק היחסים עם האנשים האלה חשוב מאוד, וזו אחת הסיבות החשובות להצלחת החברה.

לא להפסיק ללמוד: כאשר בעלי החברות המצליחות הם אלו שמעוניינים בלמידה מתמשכת, והם מבקשים את עזרתם של יועצים המסייעים בקבלת החלטות מתאימות ומעריכים את הצלחתם.

סוגי חברות

ישנם מספר סוגים של חברות הפועלות במגזרים עסקיים שונים, ולהלן מידע על החשוב ביותר מבין חברות אלה:

חברת סולידריות: מדובר במפעל המורכב מקבוצת אנשים טבעיים שמספרם לא יכול להיות פחות משניים ולא יותר מ -20 נפשות; אלא אם כן גידול זה מופיע כתוצאה מירושה, ובחברות מסוג זה לא מקובל להצטרף או להיות שותף משותף אלא אם כן הוא בן 18 לפחות, וכל שותף בחברה זו מקבל יכולת מסחרית, והוא מכונה סוחר שמבצע עסקים על שם חברה. סוֹלִידָרִיוּת.

שותפות מוגבלת פשוטה: מדובר במפעל המורכב משני סוגים של שותפים ששמם נכלל בתקנון החברה; שתי קטגוריות אלה הן:

שותפים כלליים: הם האנשים שמנהלים את החברה ומבצעים את עסקיה, ויש להם את האחריות המיוחדת לסולידריות לגבי חובות החברה וההתחייבויות הכספיות הנובעות ממנה.

שותפים מוגבלים: הם האנשים שיש להם את הזכות להשתתף בהון החברה, אך אין להם את הזכות לנהל אותה או לבצע את עסקיה, וכל אחד מהם נושא בחובות שחייבת החברה ובהתחייבויותיה של החברה על פי מניותיהם הכספיות בבירה.

חברת המיזם המשותף: מדובר במפעל מסחרי שתלוי בקיומו של חוזה בין שניים או יותר, ועסקיו מבוצעים על ידי שותף ידוע העוסק באנשים אחרים העוסקים בחברה, ובקשר. בין השותפים המייסדים של חברה זו תלוי בהקמת שותפות ביניהם, וסוג זה של חברה אינו כפוף להוראות החוק הנוגעות לרישיון ולרישום, מכיוון שאין לה אישיות משפטית משלה.

חברה בערבון מוגבל: מדובר במפעל המורכב משני אנשים או יותר, והאחריות הכספית של סוג זה של חברה אינה תלויה מההתחייבויות הכספיות של השותפים. כאשר החברה בתפקידה האישי אחראית על כל נכסיה, כספיה והתחייבויותיה, ואף אחד מהשותפים אינו אחראי על החברה למעט במידת חלקם בבעלותה.

שותפות מוגבלת על ידי מניות: זהו מתקן המסווג לשני סוגים של שותפים, כלומר:

שותפים לסולידריות: הם השותפים שמספרם לא צריך להיות פחות משני שותפים, שמשתמשים בכספם כדי לשלם את התחייבויות החברה.

שותפים תורמים: הם השותפים שמספרם לא יכול להיות פחות משלושה, וכל אחד מהם נותן את כספו בהתאם לתרומתו להתחייבויות החברה.

חברה להחזקת מניות פרטית: מדובר במפעל המורכב משני אנשים או יותר, והאחריות הכספית של סוג זה של חברה אינה תלויה באחריות בעלי המניות שלה.

תגובות